Quy định về chữ viết và chữ số sử dụng trong kế toán

Biên tập viên Tác giả Biên tập viên 04/03/2024 5 phút đọc

Quy định về chữ viết và chữ số sử dụng trong kế toán các bạn cần lưu ý khi sử dụng tránh các trường hợp ghi sai số tiền gây thiệt hại nghiêm trọng.

1. Chữ viết sử dụng trong kế toán

Chữ viết sử dụng trong kế toán là tiếng Việt.

Trường hợp phải sử dụng tiếng nước ngoài trên chứng từ kế toán, sổ kế toán và báo cáo tài chính ở Việt Nam thì phải sử dụng đồng thời tiếng Việt và tiếng nước ngoài.

2. Chữ số sử dụng trong kế toán

Chữ số sử dụng trong kế toán là chữ số Ả-rập;

Sau chữ số hàng nghìn, hàng triệu, hàng tỷ phải đặt dấu chấm (.); học kế toán thực hành 

Khi còn ghi chữ số sau chữ số hàng đơn vị thì sau chữ số hàng đơn vị phải đặt dấu phẩy (,).

Doanh nghiệp, chi nhánh của doanh nghiệp nước ngoài hoặc của tổ chức nước ngoài phải chuyển báo cáo tài chính về công ty mẹ, tổ chức ở nước ngoài hoặc sử dụng chung phần mềm quản lý, thanh toán giao dịch với công ty mẹ, tổ chức ở nước ngoài được sử dụng dấu phẩy (,) sau chữ số hàng nghìn, hàng triệu, hàng tỷ;

Khi còn ghi chữ số sau chữ số hàng đơn vị thì sau chữ số hàng đơn vị được đặt dấu chấm (.) và phải chú thích trong tài liệu, sổ kế toán, báo cáo tài chính. Trong trường hợp này, báo cáo tài chính nộp cơ quan thuế, cơ quan thống kê và cơ quan nhà nước có thẩm quyền khác phải thực hiện theo quy định về chữ số trong kế toán thông thường.

>>>Xem thêm: Học kế toán doanh nghiệp ở đâu tốt? 

Biên tập viên
Tác giả Biên tập viên Admin
Bài viết trước Quy định về chế độ tai nạn lao động

Quy định về chế độ tai nạn lao động

Bài viết tiếp theo

Học kế toán trường nào? Ra trường làm gì? Mức lương bao nhiêu?

Học kế toán trường nào? Ra trường làm gì? Mức lương bao nhiêu?
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo