Như thế nào là hóa đơn điện tử hợp pháp?

Biên tập viên Tác giả Biên tập viên 04/03/2024 14 phút đọc

1/11/2020 doanh nghiệp bắt buộc phải sử dụng hóa đơn điện tử. Có rất nhiều vấn đề và câu hỏi đặt ra khi doanh nghiệp áp dụng hóa đơn điện tử. Trong bài viết dưới đây gia đình kế toán sẽ giải đáp cho các bạn như thế nào là hóa đơn điện tử hợp pháp và không hợp pháp.

Xem thêm: Hóa đơn điện tử là gì? 

Quy định về hóa đơn điện tử hợp pháp

Hóa đơn điện tử hợp pháp khi đáp ứng đủ các điều kiện sau:

1. Hóa đơn điện tử đáp ứng quy định:

  • Tại khoản 5 Điều 4 Nghị định 119/2018/NĐ-CP 

"5. Hóa đơn được khởi tạo từ máy tính tiền kết nối chuyển dữ liệu điện tử với cơ quan thuế đảm bảo nguyên tắc sau: khóa học kế toán ngắn hạn tại hà nội 

a) Nhận biết được hóa đơn in từ máy tính tiền kết nối chuyển dữ liệu điện tử với cơ quan thuế;

b) Không bắt buộc có chữ ký số;

c) Khoản chi mua hàng hóa, dịch vụ sử dụng hóa đơn (hoặc sao chụp hóa đơn hoặc tra thông tin từ Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế về hóa đơn) được khởi tạo từ máy tính tiền được xác định là khoản chi có đủ hóa đơn, chứng từ hợp pháp khi xác định nghĩa vụ thuế"

  • Điều 6 Nghị định 119/2018/NĐ-CP quy định về nội dung hóa đơn điện tử

"1. Hóa đơn điện tử có các nội dung sau: mẫu biên bản hủy hàng hóa hỏng 

a) Tên hóa đơn, ký hiệu hóa đơn, ký hiệu mẫu số hóa đơn, số hóa đơn;

b) Tên, địa chỉ, mã số thuế của người bán;

c) Tên, địa chỉ, mã số thuế của người mua (nếu người mua có mã số thuế);

d ) Tên, đơn vị tính, số lượng, đơn giá hàng hóa, dịch vụ; thành tiền chưa có thuế giá trị gia tăng, thuế suất thuế giá trị gia tăng, tổng số tiền thuế giá trị gia tăng theo từng loại thuế suất, tổng cộng tiền thuế giá trị gia tăng, tổng tiền thanh toán đã có thuế giá trị gia tăng trong trường hợp là hóa đơn giá trị gia tăng;

đ) Tổng số tiền thanh toán;

e) Chữ ký số, chữ ký điện tử của người bán;

g) Chữ ký số, chữ ký điện tử của người mua (nếu có);

h) Thời điểm lập hóa đơn điện tử; khóa học xuất nhập khẩu nâng cao 

i) Mã của cơ quan thuế đối với hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế;

k) Phí, lệ phí thuộc ngân sách nhà nước và nội dung khác liên quan (nếu có). 

2. Bộ Tài chính hướng dẫn cụ thể các nội dung hóa đơn điện tử và các trường hợp hóa đơn điện tử không nhất thiết phải có đủ những nội dung quy định...

Xem chi tiết: Trường hợp nào hóa đơn điện tử không nhất thiết có đầy đủ nội dung? 

  • Điều 7 Nghị định 119/2018/NĐ-CP và được hướng dẫn thực hiện tại Thông tư 68/TT-BTC quy định về thời điểm lập hóa đơn điện tử 

Xem chi tiết: Thời điểm lập hóa đơn điện tử theo thông tư 68 

  • Điều 8 Nghị định 119/2018/NĐ-CP quy định về định dạng hóa đơn điện tử

Xem chi tiết: Hướng dẫn định dạng hóa đơn điện tử hợp lệ 

2. Hóa đơn điện tử bảo đảm tính toàn vẹn của thông tin. 

Quy định về hóa đơn điện tử không hợp pháp

1. Hóa đơn điện tử không hợp pháp khi không đáp ứng quy định về hóa đơn điện tử hợp pháp

2. Hóa đơn điện tử không hợp pháp khi thuộc trường hợp quy định tại khoản 9, 10 điều 3 của nghị định 119

"9. Sử dụng hóa đơn điện tử bất hợp pháp là việc sử dụng hóa đơn điện tử khi không đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử với cơ quan thuế; gửi hóa đơn điện tử khi chưa có mã của cơ quan thuế để gửi cho người mua đối với trường hợp sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế; gửi hóa đơn điện tử không mã của cơ quan thuế cho người mua sau khi có thông báo ngừng sử dụng hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế. 

10. Sử dụng bất hợp pháp hóa đơn điện tử là việc lập khống hóa đơn điện tử; dùng hóa đơn điện tử của hàng hóa, dịch vụ này để chứng minh cho hàng hóa, dịch vụ khác; lập hóa đơn điện tử phản ánh giá trị thanh toán thấp hơn thực tế phát sinh; dùng hóa đơn điện tử quay vòng khi vận chuyển hàng hóa trong khâu lưu thông."

Trên đây các chuyên gia của gia đình kế toán đã giúp các bạn xác định hóa đơn điện tử hợp pháp và hóa đơn điện tử không hợp pháp. Mong rằng bài viết sẽ hữu ích với bạn đọc!

Xem thêm: Trường hợp nào hóa đơn điện tử không nhất thiết có đầy đủ nội dung? 

Để có được kiến thức và kinh nghiệm kế toán các bạn nên học thêm kế toán thực hành. Tham khảo bài viết Cảnh báo các trung tâm đào tạo kế toán thực hành lừa đảo để lựa chọn được địa chỉ học uy tín

Biên tập viên
Tác giả Biên tập viên Admin
Bài viết trước Nguyên tắc lập hóa đơn, hướng dẫn cách viết hóa đơn GTGT

Nguyên tắc lập hóa đơn, hướng dẫn cách viết hóa đơn GTGT

Bài viết tiếp theo

Học kế toán trường nào? Ra trường làm gì? Mức lương bao nhiêu?

Học kế toán trường nào? Ra trường làm gì? Mức lương bao nhiêu?
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo