Mẫu Phiếu Thu Chi Mới Nhất - Gia Đình Kế Toán

giadinhketoan.com Tác giả giadinhketoan.com 04/03/2024 35 phút đọc

Mẫu phiếu thu chi là những mẫu phiếu, chứng từ kế toán được sử dụng thường xuyên trong công việc thường ngày của nhân viên kế toán. Tuy nhiên không phải ai cũng biết được phiếu thu là gì, phiếu chi là gì và khi nào cần sử dụng. 

Cùng tham khảo chi tiết khái niệm, công dụng và tải về mẫu phiếu thu chi mới nhất trong bài viết dưới đây của Gia đình kế toán

Mẫu phiêu thu chi mới nhất

I. Mẫu Phiếu Thu Mới Nhất

1. Phiếu thu là gì? Dùng để làm gì?

Phiếu thu là hóa đơn, chứng từ thu tiền mặt được lập để thể hiện quá trình giao dịch đã hoàn thành tương ứng với khoản tiền đó. 

Phiếu thu là một trong những chứng từ không thể thiếu trong nghiệp vụ kế toán, cùng với các chứng từ khác như: Mẫu phiếu chi, mẫu phiếu nhập kho, mẫu phiếu xuất kho...

Mọi khoản tiền mặt hoặc ngoại tệ khi nhập vào quỹ đơn vị hay doanh nghiệp đều phải có phiếu thu. Ngoài ra, mẫu phiếu thu còn được xem là mẫu biên nhận để thủ quỹ làm căn cứ thu tiền, ghi sổ quỹ; kế toán ghi sổ các khoản thu có liên quan.

Việc sử dụng mẫu phiếu thu giúp Doanh nghiệp tiện lợi rút ngắn công đoạn trong thủ tục hơn rất nhiều. Thay vì phải ngồi gõ máy hoặc tự viết tay khá mất thời gian thì chắc chắn mẫu phiếu thu sẵn có là cách làm nhanh nhất.

Quan trọng nhất các mẫu phiếu thu chính là bằng chứng để chứng minh, làm rõ ràng, rạch ròi mọi vấn đề về việc thu chi và thanh toán tiền tệ để phòng trường hợp khi cuộc giao dịch xảy ra tranh chấp trong doanh doanh nghiệp. Bởi Phiếu thu đã thể hiện rất rõ ràng số tiền cần kê khai là bao nhiêu, ai trả tiền, người được trả tiền là ai, giao dịch trả tiền diễn ra cụ thể vào thời gian nào trong các mẫu phiếu thu.

Các mẫu phiếu thu sẽ được đóng thành quyển, đánh số từng quyển, đánh số từng phiếu thu dùng cho 1 năm. Số phiếu thu sẽ được đánh liên tục trong 1 kỳ kế toán năm đó và trong mỗi phiếu đều ghi rõ ràng về thời gian: ngày/ tháng/ năm diễn ra giao dịch thu tiền.

Phiếu thu sẽ được lập thành 3 liên, trong mỗi liên có chữ ký của người nộp tiền – chuyển cho kế toán trưởng và giám đốc soát xét, ký duyệt trước khi kế toán chuyển cho thủ quỹ làm thủ tục nhập quỹ.

Sau khi đã nhận đủ số tiền, thủ quỹ ghi số tiền thực tế nhập quỹ bằng chữ vào Phiếu thu trước khi ký và ghi rõ họ tên.

Thủ quỹ giữ lại 1 liên để ghi sổ quỹ, 1 liên giao cho người nộp tiền, 1 liên lưu nơi lập phiếu. Cuối ngày toàn bộ Phiếu thu kèm theo chứng từ gốc chuyển cho kế toán để ghi sổ kế toán.

Lưu ý: Phiếu thu hoàn chỉnh phải có đủ chữ kỹ của các đối tượng liên quan

Chú ý:

 • Trường hợp thu ngoại tệ phải ghi rõ tỷ giá ngoại tệ so với VNĐ tại thời điểm nhập quỹ để tính ra tổng số tiền theo đơn vị đồng để ghi sổ.
 • Liên phiếu thu gửi ra ngoài doanh nghiệp phải ký đóng dấu.

Review Top 3 Địa Chỉ Học Kế Toán Tổng Hợp Tốt Nhất Hà Nội TPHCM

2. Những nội dung cần có trong phiếu thu 

 • Tên đơn vị và địa chỉ của đơn vị lập phiếu thu
 • Số quyển và số của từng phiếu thu
 • Tên biểu mẫu
 • Thông tin người nộp tiền gồm họ tên, địa chỉ; cần ghi chính xác để tiện liên lạc khi có phát sinh
 • Lý do nộp tiền
 • Số tiền và đơn vị tiền, ghi chính xác bằng số và bằng chữ
 • Chứng từ gốc liên quan kèm theo
 • Chữ ký và đóng dấu (nếu có) của những bên liên quan

3. Hướng dẫn cách ghi phiếu thu 

 • Đơn vị, Địa chỉ tại góc trên cùng bên trái của phiếu thu: ghi rõ tên đơn vị và địa chỉ của đơn vị lập phiếu thu.
 • Quyển, Số, Nợ, Có tại góc trên cùng bên phải của phiếu thu: ghi rõ số quyển và số của từng phiếu thu cũng như định khoản Nợ Có của nghiệp vụ thu tiền.
 • Ngay dưới tên phiếu thu, ghi chính xác ngày tháng năm lập phiếu thu.
 • Họ và tên người nộp tiền: ghi rõ và chính xác họ tên người nộp.
 • Địa chỉ: ghi rõ và chính xác địa chỉ người nộp tiền.
 • Lý do nộp tiền: ghi rõ và chính xác lý do nộp tiền.
 • Số tiền: ghi đúng số tiền thu bằng con số.
 • Bằng chữ: ghi đúng số tiền thu bằng chữ.
 • Kèm theo: ghi số chứng từ gốc kèm theo.

Phiếu thu sẽ được lập thành 3 liên, có chữ ký của người nộp tiền. Chuyển cho kế toán trưởng và giám đốc soát xét, ký duyệt trước khi kế toán chuyển cho thủ quỹ làm thủ tục nhập quỹ. Thủ quỹ sau đó sẽ ghi số tiền thực nhập quỹ vào phiếu thu. 

 • Thủ quỹ giữ 1 liên để ghi sổ quỹ 
 • 1 liên giao lại cho người nộp tiền 
 • 1 liên còn lại lưu tại nơi lập phiếu. 

Cuối ngày, tất cả các phiếu thu kèm chứng từ gốc liên quan sẽ được chuyển cho kế toán lưu sổ kế toán.

Tham khảo: Học Kế Toán Online ở đâu tốt? 

4. Tổng hợp mẫu phiếu thu mới nhất 2022

# Mẫu phiếu thu theo thông tư 200 (Mẫu số 01-TT)

Đơn vị:............... Địa chỉ:………..

 

Mẫu số 01 - TT

(Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC 

Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)

PHIẾU THU Quyển số:............

Ngày .......tháng .......năm ....... Số:................

Nợ:...............

Có:................

Họ và tên người nộp tiền:...............................................................................................................................

Địa chỉ:...........................................................................................................................................................

Lý do nộp:.......................................................................................................................................................

Số tiền:.....................................(Viết bằng chữ):............................................................................................

........................................................................................................................................................................

Kèm theo:.....................................................................Chứng từ gốc:

Ngày .....tháng .....năm ......

Giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)

Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)

Người nộp tiền

(Ký, họ tên)

Người lập phiếu

(Ký, họ tên)

Thủ quỹ

(Ký, họ tên)

Đã nhận đủ số tiền (viết bằng chữ):........................................................................................

+ Tỷ giá ngoại tệ (vàng bạc, đá quý):.....................................................................................

+ Số tiền quy đổi:...................................................................................................................

(Liên gửi ra ngoài phải đóng dấu)

# Mẫu phiếu thu theo thông tư 133

Đơn vị: …………………

Địa chỉ: ………………

 

Mẫu số 01 - TT

(Ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC 

ngày 26/8/2016 của Bộ Tài chính)

 

 

PHIẾU THU

Ngày…. tháng…. năm….

 

 

Quyển số:………….

Số:………………….

Nợ:………………….

Có:…………………..

Họ và tên người nộp tiền:................................................................................................

Địa chỉ:.............................................................................................................................

Lý do nộp:.......................................................................................................................

Số tiền: ………………… (Viết bằng chữ):.....................................................................

.........................................................................................................................................

Kèm theo: ……………………………………………………… Chứng từ gốc:

Ngày…. tháng…. năm….

Giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)

Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)

Người nộp tiền

(Ký, họ tên)

Người lập phiếu

(Ký, họ tên)

Thủ quỹ

(Ký, họ tên)

Đã nhận đủ số tiền (viết bằng chữ):.................................................................................

+ Tỷ giá ngoại tệ:.............................................................................................................

+ Số tiền quy đổi:.............................................................................................................

(Liên gửi ra ngoài phải đóng dấu)

II. Mẫu Phiếu Chi Mới Nhất

Mẫu phiếu chi

1. Phiếu chi là gì? Dùng để làm gì? 

Phiếu chi được lập để nhằm xác định các khoản tiền mặt, ngoại tệ thực tế xuất quỹ và làm căn cứ để thủ quỹ xuất quỹ, ghi sổ quỹ và kế toán ghi sổ kế toán. 

Hay phiếu chi là chứng từ kế toán tiền mặt được kế toán lập khi doanh nghiệp có phát sinh nghiệp vụ chi bằng tiền mặt.

Trong hoạt động hàng ngày của doanh nghiệp, đơn vị. Khi phải chi tiền ra, cần sử dụng phiếu chi để xác định các khoản tiền mặt hay ngoại tệ được xuất quỹ thực tế, làm chứng từ để thủ quỹ xuất tiền, ghi sổ quỹ và kế toán thì tiến hành ghi sổ kế toán.

Phiếu chi cần phải được đóng thành quyền, trong mỗi phiếu chi cần phải ghi số quyển, số của từng phiếu chi và số của phiếu chi phải đánh liên tục trong một kỳ kế toán.

2. Những nội dung cần có trong phiếu chi 

 • Đơn vị/ địa chỉ
 • Tên Phiếu chi
 • Ngày tháng năm lập phiếu
 • Họ tên người nhận tiền
 • Địa chỉ
 • Lý do chi
 • Số tiền viết bằng số, bằng chữ
 • Chữ ký của Giám đốc, Kế toán trưởng, Thủ quỹ, Người lập phiếu, Người nhận tiền
 • Tỷ giá ngoại tệ, số tiền quy đổi

3. Hướng dẫn cách ghi phiếu chi 

 • Đơn vị, Địa chỉ tại góc trên cùng bên trái của phiếu thu: ghi rõ tên đơn vị và địa chỉ của đơn vị lập phiếu chi.
 • Quyển, Số, Nợ, Có tại góc trên cùng bên phải của phiếu chi: ghi rõ số quyển và số của từng phiếu chi cũng như định khoản Nợ Có của nghiệp vụ chi tiền.
 • Ngay dưới tên phiếu chi, ghi chính xác ngày tháng năm lập phiếu chi.
 • Họ và tên người nhận tiền: ghi rõ và chính xác họ tên người nhận tiền.
 • Địa chỉ: ghi rõ và chính xác địa chỉ người nhận tiền.
 • Lý do chi tiền: ghi rõ và chính xác lý do chi tiền.
 • Số tiền: ghi đúng số tiền chi bằng con số.
 • Bằng chữ: ghi đúng số tiền chi bằng chữ.
 • Kèm theo: ghi số chứng từ gốc kèm theo.

Phiếu chi tiền thường được lập thành 3 liên có đủ chữ ký trên từng liên của người lập phiếu, Kế toán trưởng và Giám đốc thì Thủ quỹ mới được chi tiền. Sau khi nhận đủ số tiền ghi trong phiếu, người nhận phải ký, ghi rõ họ tên và số tiền bằng chữ đã nhận bên dưới.

Về quy định lưu phiếu:

 • Liên 1 sẽ được lưu ở nơi lập phiếu, 
 • Liên 2 cho thủ quỹ ghi sổ và chuyển cho kế toán kèm với chứng từ gốc để vào sổ kế toán, 
 • Liên 3 do người nhận tiền giữ.

4. Tổng hợp mẫu phiếu chi mới nhất 2022 

# Mẫu phiếu chi theo thông tư 200

Đơn vị: ...............................

Địa chỉ: ..............................

Mẫu số 02 - TT

(Ban hành theo Thông tư số:200/2014/TT-BTC 
ngày24/12/2014 của BTC)

PHIẾU CHI 

Ngày ...... tháng ...... năm .......

 

 

Quyển số:..................

Số:............................

Nợ:...........................

Có:............................

Họ và tên người nộp tiền:...............................................................................................

Địa chỉ:.........................................................................................................................

Lý do nộp:.....................................................................................................................

Số tiền:...................................................................(Viết bằng chữ):...............................

Kèm theo:.................................................................................................Chứng từ gốc.

Ngày ......tháng ......năm .....
Giám đốc 
(Ký, họ tên, đóng dấu)
Kế toán trưởng 
(Ký, họ tên)
Thủ quỹ 
(Ký, họ tên)
Người lập phiếu 
(Ký, họ tên)
Người nhận tiền 
(Ký, họ tên)

Đã nhận đủ số tiền (viết bằng chữ): ..................................................................................

+ Tỷ giá ngoại tệ (vàng bạc, đá quý): ................................................................................

+ Số tiền quy đổi: ............................................................................................................

(Liên gửi ra ngoài phải đóng dấu)

# Mẫu phiếu chi theo thông tư 133

Đơn vị: ............................

Địa chỉ: ...........................

 

Mẫu số 02 - TT

(Ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC

ngày 26/8/2016 của Bộ Tài chính)

 

PHIẾU CHI

Ngày....tháng....năm.....

 

 

Quyển số: ....................

Số: ...............................

Nợ: ..............................

Có: ..............................

Họ và tên người nhận tiền: ........................................................................................

Địa chỉ: ....................................................................................................................

Lý do chi: ................................................................................................................

Số tiền:...................................... (Viết bằng chữ): .....................................................

Kèm theo: ............................................................... Chứng từ gốc: ..........................

   Ngày....tháng....năm....
Giám đốc 
(Ký, họ tên, đóng dấu)
Kế toán trưởng 
(Ký, họ tên)
Thủ quỹ 
(Ký, họ tên)
Người lập phiếu 
(Ký, họ tên)
Người nhận tiền 
(Ký, họ tên)

Đã nhận đủ số tiền (viết bằng chữ):.............................................................................

+ Tỷ giá ngoại tệ:.......................................................................................................

+ Số tiền quy đổi:......................................................................................................

(Liên gửi ra ngoài phải đóng dấu)

Trên đây là tổng hợp mẫu phiếu thu chi mới nhất hiện nay và hướng dẫn cách lập phiếu thu, cách lập phiếu chi chi tiết. Mong rằng những chia sẻ của Gia đình kế toán trong bài viết hữu ích với bạn đọc!

Xem thêm: 

giadinhketoan.com
Tác giả giadinhketoan.com Admin
Bài viết trước Mẫu phiếu đăng ký tham gia bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế

Mẫu phiếu đăng ký tham gia bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế

Bài viết tiếp theo

Cách Tính Thuế Thu Nhập Doanh Nghiệp (TNDN)

Cách Tính Thuế Thu Nhập Doanh Nghiệp (TNDN)
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo