Kế toán sửa chữa tài sản cố định

Biên tập viên Tác giả Biên tập viên 04/03/2024 8 phút đọc

Khi sửa chữa TSCĐ thì hạch toán như thế nào là đúng? Kế toán phải nắm được cách hạch toán kế toán sửa chữa tài sản cố định. Gia đình kế toán sẽ hướng dẫn bạn đọc vấn đề này trong bài viết sau:

sua-chua-tscd

>>Xem thêm: Kế toán khấu hao tài sản cố định 

1.Kế toán sửa chữa thường xuyên TSCĐ

Sửa chữa thường xuyên là hoạt động sửa chữa nhỏ mang tính bảo dưỡng TSCĐ. Chi phí sửa chữa thường xuyên thường thập vì vậy được hạch toán trực tiếp vào chi phí sản xuất, kinh doanh của bộ phận sử dụng TSCĐ. Khi phát sinh chi phí sửa chữa TSCĐ ghi:

Nợ TK 154: Chi phí chữa TSCĐ ở phân xưởng sản xuất

Nợ TK 642: Chi phí sửa chữa TSCĐ khác trong doanh nghiệp

Có TK liên quan( 111, 112, 152,…): chi phí phát sinh

Có TK 331: Số tiền sửa chữa thuê ngoài

2.Kế toán sửa chữa lớn TSCĐ

a.Sửa chữa theo kế hoạch

-Khi trích trước chi phí sửa chữa TSCĐ

Nợ TK 154: Trích trước CP sửa chữa TSCĐ ở các PX sản xuất

Nợ TK 642: Trích trước CP sửa chữa TSCĐ dùng chung toàn DN

Có TK 335: Tổng chi phí sửa chữa TSCĐ trích trước

-Khi phát sinh chi phí sửa chữa ghi:

Nợ TK 241 (2413)

Có TK liên quan( 152, 153, 331,…)

-Khi công việc sửa chữa TSCĐ hoàn thành căn cứ vào giá trị công trình sửa chữa lớn được quyết toán kế toán kết chuyển giảm chi phí trả trước:

Nợ TK 335

Có TK 241

b.Trường hợp sửa chữa bất thường

-Khi phát sinh chi phí sửa chữa ghi:

Nợ TK 241( 2413)

Có TK 152, 153, 331…

-Khi công việc sửa chữa hoàn thành

+Nếu các chi phí sửa chữa phát sinh nhỏ, kế toán phân bổ chi phí sửa chữa vào chi phí của bộ phận sử dụng TSCĐ:

Nợ TK 154, 642

Có TK 241

+Nếu chi phí sửa chữa phát sinh lớn, thời gian phân bổ lớn hơn một năm, kế toán kết chuyển vào TK 242 để phân bổ cho các năm sau:

Nợ TK 154, 642: Số kết chuyển vào chi phí SXKD trong kỳ

Nợ TK 242: Số phân bổ cho năm sau

Có TK 241: Chi phí sửa chữa phát sinh

+Khi phân bổ chi phí cho các kỳ sau:

Nợ TK 154, 642

Có TK 242

-Nếu sửa chữa nâng cấp hoặc kéo dài tuổi thọ của TSCĐ thì toàn bộ chi phí sửa chữa được ghi tăng nguyên giá TSCĐ

Nợ TK 211: Nguyên giá TSCĐ tăng

Có TK 241( 2413): Chi phí nâng cấp TSCĐ

>>>Bài viết được quan tâm: Thủ tục góp vốn bằng tài sản cố định 

 

Biên tập viên
Tác giả Biên tập viên Admin
Bài viết trước Kế Toán Sản Xuất Là Gì? Các Nghiệp Vụ Kế Toán Sản Xuất

Kế Toán Sản Xuất Là Gì? Các Nghiệp Vụ Kế Toán Sản Xuất

Bài viết tiếp theo

Học kế toán trường nào? Ra trường làm gì? Mức lương bao nhiêu?

Học kế toán trường nào? Ra trường làm gì? Mức lương bao nhiêu?
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo