Cách tính thuế TNCN từ chuyển nhượng vốn

Gia Đình Kế Toán Tác giả Gia Đình Kế Toán 16/07/2024 8 phút đọc

Cách tính thuế thu nhập cá nhân từ chuyển nhượng vốn giúp tổ chức, cá nhân nắm rõ quyền lợi của mình khi tính thuế thu nhập cá nhân. Trong bài viết dưới đây, chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn đọc cách tính thuế TNCN từ chuyển nhượng vốn.

Các khoản thu nhập từ chuyển nhượng vốn

Thu nhập từ chuyển nhượng vốn là các khoản thu nhập cá nhân được hưởng từ việc chuyển nhượng một phần hay toàn bộ số vốn vào các công ty đầu tư hoặc thu nhập cá nhân từ chuyển nhượng chứng khoán, cụ thể như sau:

  • Thu nhập từ chuyển nhượng vốn góp trong công ty TNHH, hợp đồng hợp tác kinh doanh, tổ chức kinh tế, quỹ tín dụng nhân dân, tổ chức khác
  • Thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán bao gồm: thu nhập từ chuyển nhượng cổ phiếu, trái phiếu, quyền mua cổ phiếu, chứng chỉ quỹ và các loại chứng khoán khác; thu nhập từ chuyển nhượng cổ phần của các cá nhân trong công ty cổ phần theo quy định.
  • Thu nhập từ chuyển nhượng vốn dưới các hình thức khác

Đối với chuyển nhượng phần vốn góp

Thời điểm xác định thu nhập tính thuế là thời điểm hợp đồng chuyển nhượng vốn góp có hiệu lực. Với trường hợp góp vốn bằng phần vốn góp thì thời điểm xác định thu nhập tính thuế từ chuyển nhượng vốn là thời điểm cá nhân chuyển nhượng vốn, rút vốn.

Thu nhập tính thuế từ chuyển nhượng góp vốn

Thu nhập tính thuế cá nhân phải nộp = Thu nhập tính thuế x Thuế suất 20%

Trong đó:

Thu nhập tính thuế = Gía chuyển nhượng – Gía mua – Chi phí hợp lý liên quan

+ Gía chuyển nhượng là số tiền cá nhân được nhận theo hợp đồng chuyển nhượng

+ Gía mua là trị giá phần vốn góp tại thời điểm chuyển nhượng vốn

+ Chi phí liên quan là chi phí phục vụ việc chuyển nhượng, lệ phí nộp ngân sách, các khoản phí có liên quan trực tiếp. Để được tính là chi phí hợp lý thì các khoản này phải có hóa đơn và chứng từ hợp lệ.

Đối với thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán

Thu nhập tính thuế từ chuyển nhượng chứng khoán = Gía bán – Gía mua – Chi phí hợp lý liên quan

Trong đó:

+ Gía bán là giá thực tế chuyển nhượng ghi trên hợp đồng chuyển nhượng hoặc giá theo sổ sách kế toán

+ Gía mua là giá thực tế mua ghi trên hợp đồng nhận chuyển nhượng hoặc giá theo sổ sách

+ Chi phí liên quan là các khoản phát sinh trong quá trình chuyển nhượng chứng khoán

Thuế suất thuế thu nhập cá nhân từ chuyển nhượng chứng khoán được áp dụng cho 2 trường hợp:

+ Thuế suất 20%: Bao gồm các cá nhân đăng ký thuế, mã số thuế tại thời điểm làm thủ tục và được tính như sau

Thu nhập tính thuế cá nhân = Thu nhập tính thuế x Thuế suất 20%

+Thuế suất 0.1% là cá nhân phải tạm nộp thuế thu nhập cá nhân theo thuế suất 0.1% trên giá chuyển nhượng chứng khoán

Thu nhập tính thuế cá nhân = Gía chuyển nhượng chứng khoán từng lần x Thuế suất 0.1%

Hy vọng bài viết hữu ích với bạn đọc. Gia đình kế toán chúc bạn thành công.

>>>Bài viết được quan tâm: Lừa đảo ở các trung tâm kế toán thực hành 

Gia Đình Kế Toán
Tác giả Gia Đình Kế Toán admingiadinhketoan
Bài viết trước Cách tính thuế TNCN trong trường hợp giao khoán nhân công

Cách tính thuế TNCN trong trường hợp giao khoán nhân công

Bài viết tiếp theo

TỰ HỌC KẾ TOÁN: Hướng Dẫn Từng Bước Cho Người Mới

TỰ HỌC KẾ TOÁN: Hướng Dẫn Từng Bước Cho Người Mới
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo