Bảng kê mua hàng mẫu theo thông tư 200 và 133

Gia Đình Kế Toán Tác giả Gia Đình Kế Toán 06/11/2018 9 phút đọc

Bảng kê mua hàng sẽ giúp kế toán viên hạch toán chi phí mua hàng của doanh nghiệp một cách rõ ràng và chính xác. Vì vậy trong bài viết dưới đây, nguyên lý kế toán sẽ đưa ra mẫu bảng kê mua hàng theo thông tư 200 và 133 để bạn đọc có thể tham khảo.

1. Mẫu bảng kê mua hàng theo thông tư 133

bang-ke-mua-hang

2. Mẫu bảng kê mua hàng theo thông tư 200

Đơn vị:...................

Bộ phận:................

 

Mẫu số 06 - VT
(Ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC

ngày 26/8/2016 của Bộ Tài chính)

BẢNG KÊ MUA HÀNG

Ngày....tháng....năm ....

Quyển số: ...............

Số: .........................

Nợ: ........................

Có: ........................

- Họ và tên người mua: ..........................................................................................

- Bộ phận (phòng, ban): ..........................................................................................

STTTên, quy cách, phẩm chất
hàng hoá (vật tư, công cụ...)
Địa chỉ
mua hàng
Đơn
vị tính
Số
lượng
Đơn
giá
Thành
tiền
ABCD123
Cộngxxx

Tổng số tiền (Viết bằng chữ): ...............................................................................

* Ghi chú: ...........................................................................................................

Người mua
(Ký, họ tên)
Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)
Người duyệt mua
(Ký, họ tên)

Bạn có thể tải mẫu bảng kê mua hàng theo thông tư 133 ở bảng kê mua hàng

Nếu không tải được bạn vui lòng để lại email ở phần bình luận để chúng tôi kịp thời hỗ trợ

3. Cách viết bảng kê mua hàng

Bảng kê mua hàng phải đóng thành quyển và ghi số từng quyển dùng trong 1 năm. Góc bên trái của Bảng kê mua hàng ghi rõ tên đơn vị và bộ phận sử dụng Bảng kê mua hàng.

Cột A, B, C, D: Lần lượt ghi số thứ tự; tên quy cách, phẩm chất, hàng hóa, vật tư; địa chủ mua hàng và đơn vị tính

Cột 1: Ghi số lượng mỗi loại công cụ, dụng cụ, vật tư, hàng hóa đã mua

Cột 2: Ghi đơn giá của từng dụng cụ, công cụ, hàng hóa đã mua

Cột 3: Cột 3= Cột 1 x Cột 2 ghi số tiền của từng vật tư, công cụ, dụng cụ

Dòng cộng ghi tổng số tiền đã mua các loại vật tư, công cụ, dụng cụ

Chú ý:

Bảng kê mua hàng được lập thành 2 liên, liên 1 lưu, liên 2 chuyển cho kế toán để làm thủ tục hải quan và ghi sổ.

Trên đây là mẫu bảng kê mua hàng mới nhất theo thông tư 200 và 133 để bạn đọc tham khảo. Hy vọng bài viết sẽ hữu ích với bạn đọc.

>>>Bài viết tham khảo: Lừa đảo ở các trung tâm kế toán thực hành

Gia Đình Kế Toán
Tác giả Gia Đình Kế Toán admingiadinhketoan
Bài viết trước Bài Tập Tính Khấu Hao Tài Sản Cố Định - Có Lời Giải

Bài Tập Tính Khấu Hao Tài Sản Cố Định - Có Lời Giải

Bài viết tiếp theo

Thuế Thu Nhập Cá Nhân (TNCN) Là Gì? Mọi Điều Bạn Cần Biết

Thuế Thu Nhập Cá Nhân (TNCN) Là Gì? Mọi Điều Bạn Cần Biết
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo