Trường hợp được ủy quyền và không được ủy quyền quyết toán thuế TNCN

Theo thông tư 92/2015/TT-BTC đã quy định về các trường hợp đủ điều kiện ủy quyền quyết toán thuế thu nhập cá nhân. Vậy các trường hợp được ủy quyền và không được ủy quyền quyết toán thuế TNCN là gì? Trong bài viết dưới đây, đội ngũ kế toán trưởng tại gia đình kế toán sẽ hướng dẫn bạn đọc vấn đề này.

>>>>Xem thêm: Cách quản trị hồ sơ khi quyết toán thuế với cơ quan thuế

1. Trường hợp người lao động được ủy quyền quyết toán thuế TNCN

Theo quy định các trường hợp được ủy quyền quyết toán thuế TNCN cụ thể như sau:

  • Cá nhân chỉ có thu nhập tiền lương, tiền công ký hợp đồng lao động từ 3 tháng trở lên tại một nơi và thực tế đang làm việc tại đó vào thời điểm ủy quyền quyết toán thuế, kể cả trường hợp không làm việc đủ 12 tháng trong năm.

Ví dụ: Tháng 2/2018, bà Hương ký hợp đồng 1 năm với công ty kế toán Việt, trong năm 2018 bà Hương không có thu nhập nào khác. Đến thời điểm quyết toán thuế TNCN năm 2018, bà Hương vẫn đang làm việc tại công ty kế toán Việt. Vậy nên bà Hương được ủy quyền cho công ty kế toán Việt quyết toán thuế TNCN cho mình

  • Cá nhân có thu nhập tiền lương, tiền công ký hợp đồng lao động từ 3 tháng trở lên tại một tổ chức, cá nhân trả thu nhập và thực tế đang làm tại đó vào thời điểm ủy quyền quyết toán thuế, kể cả không làm đủ 12 tháng trong năm, có thu nhập vãng lai từ nơi khác bình quân tháng trong năm không quá 10 triệu đồng đã được đơn vị trả thu nhập khấu trừ thuế `10% mà không yêu cầu quyết toán thuế đối với phần thu nhập này.

Ví dụ: Bà Hương ký hợp đồng lao động 1 năm với công ty kế toán Việt, tháng 3/2018 bà Hương có phát sinh thu nhập vãng lai là 5 triệu tại công ty Hoa Sen. Bà Hương đã khấu trừ thuế TNCN 10% tại công ty Hoa Sen. Đến thời điểm quyết toán thuế TNCN, bà Hương không yêu cầu quyết toán thuế TNCN với thu nhập từ công ty Hoa Sen. Như vậy, bà Hương đủ điều kiện ủy quyền cho công ty kế toán Việt quyết toán phần thu nhập nhận được từ công ty kế toán Việt.

  • Cá nhân là người lao động được điều chuyển từ tổ chức cũ đến tổ chức mới trong trường hợp tổ chức cũ thực hiện chia, tách, hợp nhất, sáp nhập. Cuối năm người lao động có ủy quyền quyết toán thuế thì tổ chức mới phải thu lại chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân do tổ chức cũ đã cấp người lao động để làm căn cứ tổng hợp thu nhập, số thuế đã khấu trừ và quyết toán thuế thay cho người lao động.

Ví dụ: Tháng 3/2018, công ty Hoa Sen sáp nhập với công ty kế toán Việt và thành lập công ty Hoa Sen Vàng. Bà Hương là nhân viên công ty Hoa Sen, sau khi sáp nhập thì bà Hương chuyển sang công ty Hoa Sen Vàng, trong năm bà Hương không có khoản thu nhập khác. Đến thời điểm quyết toán thuế thì bà Hương được ủy quyền cho công ty Hoa Sen Vàng quyết toán cả phần thu nhập bà nhận được từ công ty Hoa Sen

2. Trường hợp cá nhân không được ủy quyền quyết toán thuế TNCN tại tổ chức

  • Người lao động ký hợp đồng từ 3 tháng trở lên tại tổ chức chi trả và có thu nhập từ nơi khác nhưng bình quân không quá 10 triệu đồng/tháng đã được khấu trừ thuế 10% tại nơi nhận được thu nhập vãng lai, muốn quyết toán thuế TNCN đối với thu nhập vãng lai
  • Cá nhân không ký hợp đồng từ 3 tháng trở lên tại tổ chức nhưng có thu nhập vãng lai chịu thuế TNCN
  • Người lao động ký hợp đồng lao động từ 3 tháng trở lên tại tổ chức chi  trả và có thu nhập vãng lai ở nơi khác bình quân từ 10 triệu đồng/tháng trở lên.
  • Người lao động ký hợp đồng lao động từ 3 tháng trở lên tại nhiều nơi.
  • Người lao động ký hợp đồng lao động từ 3 tháng trở lên tại tổ chức chi  trả và có thu nhập vãng lai ở nơi khác nhưng chưa khấu trừ thuế TNCN tại nơi nhận được thu nhập vãng lai (chưa đến mức khấu trừ thuế TNCN hoặc đến mức phải khấu trừ thuế TNCN nhưng không khấu trừ).

Trên đây là những chia sẻ về các trường hợp ủy quyền và không được ủy quyền quyết toán thuế TNCN chuẩn nhất được biên soạn lại bởi đội ngũ admin Gia đình kế toán.

>>>Có thể bạn quan tâm: Cảnh báo lừa đảo ở các trung tâm kế toán

Gia đình kế toán chúc bạn thành công!

5/5 - (2 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *