8 sai sót thường gặp trong kế toán doanh nghiệp

Biên tập viên Tác giả Biên tập viên 25/12/2019 19 phút đọc

Kế toán là bộ phận quan trọng của mỗi một công ty hay một doanh nghiệp. Kế toán đóng vai trò quản lý thu chi, kê khai thuế và làm các báo cáo tài chính của doanh nghiệp. Công việc kế toán đòi hỏi sự chính xác và tỉ mỉ nhưng đôi khi vì có quá nhiều việc cần phải tỉnh toán nên gặp phải những sai sót. Sau đây Gia đình kế toán tổng hợp 8 sai sót thường gặp trong kế toán doanh nghiệp các bạn tham khảo nhé!

>>Xem thêm: Cách lập báo cáo kết quả kinh doanh

kế toán doanh nghiệp

  1. Sai sót về hình thức

Luật kế toán quy định, báo cáo tài chính của đơn vị kế toán phải được tính bằng đồng Việt Nam (VND), nhưng nhiều báo cáo tài chính sử dụng đơn vị tính là nghìn đồng, vừa không phù hợp với quy định tại Luật, vừa gây khó theo dõi cho người đọc. Thậm chí, nhiều báo cáo tài chính khi công bố vẫn thiếu chữ ký của giám đốc, kế toán trưởng, người lập biểu, thiếu thời gian lập. Một số báo cáo tài chính có bút toán điều chỉnh của kiểm toán, nhưng điều lạ là doanh nghiệp vẫn đề ngày lập là ngày kết thúc năm tài chính.

  1. Đối với hạch toán kế toán

- Ngay sau khi lập đề nghị hoàn thuế GTGT, doanh nghiệp đã không hạch toán làm giảm số dư nợ, không hạch toán đồng thời vào tài khoản phải thu phải trả, mà vẫn để số thuế này được tiếp tục khấu trừ cho kỳ sau.

- Ngay sau khi nhận được quyết định xử lý, xử phạt… của cơ quan thuế, doanh nghiệp không thực hiện hạch toán ngay vào sổ sách kế toán hiện hành, làm số dư các tài khoản thanh toán với ngân sách khác biệt với số liệu của cơ quan thuế. lớp học khai báo hải quan điện tử

- Sổ sách kế toán áp dụng máy vi tính : Định kỳ hàng tháng không in ra toàn bộ sổ sách phát sinh; sổ đã in ra không có số trang, không có giám đốc và kế toán trưởng ký; không tự đóng dấu giáp lai.

  1. Đối với hóa đơn

* Khi mua hàng:

Bạn phải kiểm tra kĩ lưỡng khi mà không nhận hóa đơn tại nơi xuất hàng mà nhận hóa đơn do người bán đem tới. Có thể bạn sẽ dễ nhận phải hóa đơn sai sót hoặc hóa đơn giả.

* Khi xuất hàng:

Bạn hãy tránh những lỗi khi xuất hóa đơn như sau:

- Không xuất hóa đơn đối với doanh thu hàng ủy thác xuất khẩu

- Không xuất hoá đơn giá trị gia tăng (GTGT) đối với hàng hóa xuất khẩu

- Không lót giấy giữa các liên

- Thiết chữ kí người mua trên hóa đơn.

- Không ghi thuế suất thuế GTGT.

- Không lập báo cáo sử dụng hóa đơn theo định kì

- Cột ngày chứng từ không theo đúng định dạng.

- Bảng kê bán ra không ghi đúng thứ tự số hóa đơn đã sử dụng, không thống kê hóa đơn hủy,

- Dễ kê khai nhiều lần cùng một hóa đơn. hay là kê bị trùng hóa đơn mà không biết.

- Không lập bảng kê hoặc là trong bản kê không có cột của hàng hóa bán ra hoặc mua vào không chịu thuế GTGT.

  1. Đối với kê khai thuế

*Kê khai thuế GTGT theo tháng.

- Thiếu chỉ tiêu thuế GTGT còn được khấu trừ kỳ trước chuyển sang.

- Kê khai hóa đơn không hợp lệ như: sai mã số thuế, tên doanh nghiệp, địa chỉ, hóa đơn bị sửa, xóa…

- Cần trừ số thuế phát sinh âm kỳ này với nợ thuế GTGT.

- Tính vào số thuế Giá trị gia tăng đầu vào đối với hàng hóa nhập khẩu theo thông báo của Hải Quan, trong khi chưa nộp thuế GTGT hàng nhập khẩu đó.

- Không ghi chú thời hạn thanh toán khi Hóa đơn GTGT đầu vào trên 20 triệu.

- Không kê khai PL 01-3/GTGT đối với Doanh nghiệp kinh doanh xe gắn máy, ô tô.

- Không điền đầy đủ thông tin Doanh nghiệp.

- Không đóng dấu giáp lai tờ khai GTGT hàng tháng.

- Hạch toán, kê khai không đúng thời gian, quá thời hạn kê khai 6 tháng nhưng vẫn kê khai khấu trừ thuế GTGT.

* Kê khai thuế TNCN.

- Không xác định được khi nào khai thuế TNCN theo tháng và khi nào thì theo quý.

- Không trừ các khoản nộp bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp khi tính thuế TNCN.

- Không trừ khoản phụ cấp tiền ăn mà Doanh nghiệp phải trả cho người lao động (Không vượt quá 620.000 đồng) khi tính thuế TNCN.

* Kê khai thuế TNDN.

- Không thiết lập đầy đủ hồ sơ về tài sản cố định, mua sắm TSCĐ không có hoá đơn hợp lệ.

- Thiếu bảng đăng ký tiền lương; hạch toán chi phí tiền lương nhưng thiếu hợp đồng lao động; bảng lương không có người ký nhận.

- Thiếu bảng kê hồ sơ quyết toán thuế (liệt kê danh sách hồ sơ đính kèm theo nhằm tránh thất lạc).

- Doanh nghiệp được thụ hưởng chế độ miễn giảm do ưu đãi đầu tư nhưng quên hoặc không biết cách hạch toán và báo cáo quyết toán với cơ quan thuế; hoặc chờ cơ quan thuế đến kiểm tra để xác định số thuế được miễn giảm.

- Không chọn mục gia hạn nộp tiền thuế khi phát sinh thuế doanh nghiệp phải nộp khi có quyết định gia hạn nộp thuế của tổng cục thuế.

  1. Đối với quyết toán thuế GTGT năm

- Dòng thuế phải nộp ghi tổng số thuế đầu ra, và dòng thuế đã nộp ghi tổng thuế GTGT đầu vào.

- Dòng thuế đã nộp năm quyết toán : Ghi sai là số đã nộp cho năm báo cáo (bao gồm cả thuế đã nộp vào tháng 1 năm sau nộp cho tháng 12 năm trước). Đúng ra là số đã thực nộp trong năm báo cáo (bao gồm những chứng từ nộp từ ngày 1/1 đến 31/12 của năm báo cáo, không phân biệt nộp cho năm báo cáo hay truy nộp cho các năm trước).

  1. Đối với nộp thuế

- Ghi nhầm tên người nộp là tên cá nhân đi nộp tiền (Phải ghi tên pháp nhân Doanh nghiệp ).
- Không nắm rõ các qui định về thời hạn nộp thuế của từng sắc thuế để chủ động nộp trước ngày hết hạn, bị cơ quan thuế nhắc nộp và bị phạt nộp chậm.
- Giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước : Không ghi rõ tài khoản của cơ quan thuế trên giấy nộp tiền, thiếu quan tâm ý nghĩa của những mã hiệu mục lục ngân sách nhà nước có liên quan (cấp, chương, loại, khoản, muc, tiểu mục) để ghi cho đúng.
- Khi phát sinh khoản phải nộp (không thuộc các loại thuế thông thường) đã không lập tờ khai nộp cho cơ quan thuế.

  1. Đối với hồ sơ báo cáo quyết toán thuế

- Không thiết lập đầy đủ hồ sơ về tài sản cố định, mua sắm TSCĐ không có hoá đơn hợp lệ.

- Thiếu bảng đăng ký tiền lương; hạch toán chi phí tiền lương nhưng thiếu hợp đồng lao động; bảng lương không có người ký nhận.
- Thiếu bảng kê hồ sơ quyết toán thuế (liệt kê danh sách hồ sơ đính kèm theo nhằm tránh thất lạc).
- Doanh nghiệp được thụ hưởng chế độ miễn giảm do ưu đãi đầu tư nhưng quên hoặc không biết cách hạch toán và báo cáo quyết toán với cơ quan thuế; hoặc chờ cơ quan thuế đến kiểm tra để xác định số thuế được miễn giảm.

  1. Đối với đăng ký thuế

- Thay đổi kế toán trưởng, địa chỉ kinh doanh , tài khoản và ngân hàng, điện thoại, fax, e-mail…. không đăng ký với cơ quan thuế.

- Hồ sơ chứng minh hàng xuất khẩu :

+ Không thuyết minh sự sai biệt giữa hoá đơn và tờ khai Hải quan; giữa hoá đơn và chứng từ thanh toán.

+ Thiếu chứng từ thanh toán hợp pháp đối với hàng xuất khẩu .

+ Không có xác nhận của Hải quan tại ô 47 của tờ khai Hải quan .

+ Văn thư đề nghị hoàn thuế (mẫu 10/GTGT) không xác định mình thuộc đối tượng cụ thể nào được hoàn thuế (xuất khẩu hay âm luỹ kế 3 tháng v.v…).

+ Bảng kê khai tổng hợp số thuế phát sinh đề nghị hoàn không khớp với số thuế GTGT đã kê khai hàng tháng (phải điều chỉnh lại số liệu đã kê khai nhầm trước khi lập hồ sơ hoàn thuế).

+ Tài khoản đề nghị chuyển số tiền thuế GTGT được hoàn không đúng với số hiệu tài khoản và tên ngân hàng đã đăng ký thuế.

Trên đây là 8 sai sót thường gặp trong kế toán doanh nghiệp. Để tránh mất thời gian, chi phí làm ảnh hưởng đến hoạt động của doanh nghiệp và thành thạo các công việc kế toán các bạn nên tham khảo các khoá học kế toán thực hành.

Gia đình kế toán chúc các bạn thành công!

>>> Xem thêm: Công việc kế toán cần phải làm cuối năm 2019 và đầu năm 2020

Biên tập viên
Tác giả Biên tập viên Admin
Bài viết trước 7 trường hợp được xoá tiền phạt chậm nộp thuế từ ngày 1/7/2020

7 trường hợp được xoá tiền phạt chậm nộp thuế từ ngày 1/7/2020

Bài viết tiếp theo

Học kế toán trường nào? Ra trường làm gì? Mức lương bao nhiêu?

Học kế toán trường nào? Ra trường làm gì? Mức lương bao nhiêu?
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo