Cách xác định kỳ kê khai thuế GTGT theo tháng hoặc theo quý

Cách xác định kỳ kê khai thuế GTGT theo tháng hoặc theo quý

Doanh nghiệp mới thành lập và mức doanh thu như thế nào thì được kê khai thuế theo tháng hay quý? Kê khai thuế theo tháng hay quý có cần lập thủ tục gì hay không? Thời điểm áp dụng...
read more