Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp

Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp

Để hiểu rõ hơn về kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp chúng ta cần tìm hiểu về kế toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp, kế toán chi phí nhân công...
Xem thêm
Kế toán quá trình bán hàng hóa trong nước

Kế toán quá trình bán hàng hóa trong nước

1. Khái niệm, đặc điểm, vai trò của quá trình bán hàng Khái niệm quá trình bán hàng Bán hàng là khấu cuối cùng trong quá trình hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp thương mại, là quá trình chuyển...
Xem thêm
Tổng quan về kế toán hoạt động xây lắp

Tổng quan về kế toán hoạt động xây lắp

Tìm hiểu những khái niệm về sản xuất xây lắp, doanh nghiệp xây lắp, hợp đồng xây dựng. Phương thức nhận thầu xây lắp và những đặc điểm của ngành làm ảnh hưởng đến công các kế toán >>> ...
Xem thêm
Phương pháp tính giá tài sản cố định

Phương pháp tính giá tài sản cố định

Tính theo lượng giá trị của tài sản cố định ở thời điểm bắt đầu đưa vào sử dụng. Loại giá này được gọi là giá ban đầu hay nguyên giá, tuỳ theo từng loại tài sản cố định và...
Xem thêm
Mục đích nguyên tắc tính giá các đối tượng kế toán

Mục đích nguyên tắc tính giá các đối tượng kế toán

Xem thêm
Các cách phân loại chi phí sử dụng trong kiểm tra và ra quyết định

Các cách phân loại chi phí sử dụng trong kiểm tra và ra quyết định

Để phục vụ cho việc kiểm tra và ra quyết định trong quản lý, chi phí của doanh nghiệp còn được xem xét ở nhiều khía cạnh khác. Nổi bật nhất là việc xem xét trách nhiệm của các cấp...
Xem thêm
Tìm hiểu về kế toán thuê tài sản

Tìm hiểu về kế toán thuê tài sản

Thuê tài sản là gì? Những vấn đề thường gặp trong kế toán thuê tài sản sẽ có chi tiết trong bài viết dưới đây Khái niệm thuê tài sản Thuê tài sản là sự thảo thuận giữa bên cho thuê và...
Xem thêm
Hoá đơn chứng từ mua bán hàng hoá, dịch vụ

Hoá đơn chứng từ mua bán hàng hoá, dịch vụ

DN khi mua, bán hàng hóa, dịch vụ phải thực hiện chế độ hóa đơn, chứng từ theo quy định của pháp luật. 1. DN nộp thuế theo PPKT thuế – Khi bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ phải...
Xem thêm
Công việc cần làm của một kế toán thương mại dịch vụ

Công việc cần làm của một kế toán thương mại dịch vụ

Kế toán thương mại dịch vụ có thể nói là lĩnh vực dễ thực hiện hơn cả so với ngành nghề khác như xây dựng, hành chính sự nghiệp,…Trên thực tế, để có thể làm tốt công việc của người...
Xem thêm
Các cách sắp xếp chứng từ phổ biến “siêu đẳng”

Các cách sắp xếp chứng từ phổ biến “siêu đẳng”

Bạn đang phân vân không biết nên sắp xếp chứng từ như thế nào cho gọn gàng? Sắp xếp như thế nào để khi cơ quan chức năng vào giải trình thuận tiện nhất? Sắp xếp như thế nào để...
Xem thêm