Tải mẫu phiếu xuất kho theo thông tư 133

Tải mẫu phiếu xuất kho theo thông tư 133

Cách viết phiếu xuất kho như thế nào? Trong bài viết dưới đây, chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn đọc cách viết phiếu xuất kho . Đồng thời, bạn có thể tải mẫu phiếu xuất kho ở bên dưới bài...
Xem thêm
Bảng kê mua hàng mẫu theo thông tư 200 và 133

Bảng kê mua hàng mẫu theo thông tư 200 và 133

Bảng kê mua hàng sẽ giúp kế toán viên hạch toán chi phí mua hàng của doanh nghiệp một cách rõ ràng và chính xác. Vì vậy trong bài viết dưới đây, nguyên lý kế toán sẽ đưa ra mẫu...
Xem thêm
Công việc của kế toán bán hàng

Công việc của kế toán bán hàng

Kế toán bán hàng không đòi hỏi quá nhiều kỹ năng cũng như kinh nghiệm làm kế toán vì vậy đây là công việc rất phù hợp với sinh viên mới ra trường. Vậy kế toán bán hàng cần làm...
Xem thêm
Quy định mức xử phạt nộp chậm Báo cáo tài chính năm 2018

Quy định mức xử phạt nộp chậm Báo cáo tài chính năm 2018

Đối với một doanh nghiêp, báo cáo tài chính như bộ mặt tài chính của doanh nghiệp làm căn cứ để thực hiện mọi hoạt động trong duy trì và phát triển doanh nghiệp. Qua bài viết này, cùng  gia...
Xem thêm
Các phương pháp tính khấu hao tài sản cố định

Các phương pháp tính khấu hao tài sản cố định

Giá trị phải khấu hao tài sản cố định hữu hình được phân bổ một cách có hệ thống trong thời gian sử dụng hữu ích của chúng. Phương pháp khấu hao tài sản cố định phải phù hợp với lợi ích...
Xem thêm
Quy trình kiểm kê tài sản cố định chuẩn nhất

Quy trình kiểm kê tài sản cố định chuẩn nhất

Quy trình kiểm kê tài sản cố định hoàn thiện tại một doanh nghiệp thông thường gồm 7 bước chính và việc kiểm kê TSCĐ trong doanh nghiệp thường được thực hiện vào cuối năm. Bài viết sau Gia đình kế....
Xem thêm
Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp

Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp

Hiểu rõ hơn về kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp qua tìm hiểu kế toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp, kế toán chi phí nhân công trực tiếp, kế toán...
Xem thêm
Kế toán quá trình bán hàng hóa trong nước

Kế toán quá trình bán hàng hóa trong nước

1. Khái niệm, đặc điểm, vai trò của quá trình bán hàng Khái niệm quá trình bán hàng Bán hàng là khấu cuối cùng trong quá trình hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp thương mại, là quá trình chuyển...
Xem thêm
Tổng quan về kế toán hoạt động xây lắp

Tổng quan về kế toán hoạt động xây lắp

Tìm hiểu những khái niệm về sản xuất xây lắp, doanh nghiệp xây lắp, hợp đồng xây dựng. Phương thức nhận thầu xây lắp và những đặc điểm của ngành làm ảnh hưởng đến công các kế toán >>> ...
Xem thêm
Phương pháp tính giá tài sản cố định

Phương pháp tính giá tài sản cố định

Tính theo lượng giá trị của tài sản cố định ở thời điểm bắt đầu đưa vào sử dụng. Loại giá này được gọi là giá ban đầu hay nguyên giá, tuỳ theo từng loại tài sản cố định và...
Xem thêm