Kế toán khấu hao tài sản cố định

Kế toán khấu hao tài sản cố định

Khấu hao là tính vào chi phí sản xuất, kinh doanh lượng giá trị tương đương với giá trị hao mòn của TSCĐ trong thời gian phục vụ của nó. Khấu hao TSCĐ nhằm tạo ta nguồn vốn cho việc...
Xem thêm
Học kế toán doanh nghiệp ở đâu tốt?

Học kế toán doanh nghiệp ở đâu tốt?

Lựa chọn được một địa chỉ học kế toán doanh nghiệp uy tín và chất lượng sẽ giúp bạn đạt được được hiệu quả nhanh chóng trong việc nắm bắt kiến thức, kinh nghiệm làm nghề mà còn tiết kiệm...
Xem thêm
Mẫu phiếu đăng ký tham gia bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế

Mẫu phiếu đăng ký tham gia bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế

Khi tham gia đăng ký BHXH và BHYT thì bạn đọc phải làm phiếu đăng ký tham gia bảo hiểm xã hội. Vậy mẫu phiếu đăng ký tham gia này như thế nào? Gia đình kế toán sẽ chia sẻ...
Xem thêm
Tổng hợp các vấn đề về lương hưu mới nhất

Tổng hợp các vấn đề về lương hưu mới nhất

Đối tượng được hưởng lương hưu bao gồm những ai? Mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội để tính lương hưu, trợ cấp một lần như thế nào? Gia đình kế toán sẽ tổng hợp các...
Xem thêm
Danh mục mẫu biểu chứng từ kế toán theo thông tư 200

Danh mục mẫu biểu chứng từ kế toán theo thông tư 200

Các mẫu biểu khi làm và hoàn thiện hồ sơ, chứng từ, báo cáo tài chính. Toàn bộ mẫu biểu ban hành theo thông tư 200 sẽ được gia đình kế toán chia sẻ trong bài viết dưới đây. >>Xem...
Xem thêm
Cách hạch toán tài khoản 337 theo thông tư mới nhất

Cách hạch toán tài khoản 337 theo thông tư mới nhất

Cách hạch toán tài khoản 337 – thanh toán theo tiến độ hợp đồng xây dựng như thế nào? Gia đình kế toán xin gửi tới bạn đọc cách hạch toán tài khoản 337 theo Thông tư 200. >>>Xem thêm: Cách...
Xem thêm
Cách hạch toán tài khoản 133 thuế GTGT được khấu trừ

Cách hạch toán tài khoản 133 thuế GTGT được khấu trừ

Cách hạch toán tài khoản 133 – thuế GTGT được khấu trừ như thế nào? Trong bài viết dưới đây, gia đình kế toán sẽ hướng dẫn bạn đọc cách hạch toán tài khoản 133. >>>Xem thêm: Những nội dung v...
Xem thêm
Mẫu biên bản đối chiếu công nợ mới nhất

Mẫu biên bản đối chiếu công nợ mới nhất

Khi làm kế toán công nợ, kế toán phải theo dõi các khoản công nợ phải thu và phải trả. Biên bản đối chiếu công nợ là một trong những chứng từ quan trọng nhằm đối chiếu và xác nhận...
Xem thêm
Mẫu báo cáo tình hình tài chính theo Thông tư 133

Mẫu báo cáo tình hình tài chính theo Thông tư 133

Báo cáo tài chính là các thông tin kinh tế được kế toán viên trình bày dưới dạng bảng biểu nhằm cung cấp các thông tin về tình hình tài chính, tình hình kinh doanh và các luồng tiền của...
Xem thêm
Mức lương tối thiểu vùng theo từng địa phương năm 2019

Mức lương tối thiểu vùng theo từng địa phương năm 2019

Mức lương tối thiểu vùng trong năm 2019 có sự thay đổi từ ngày 01/01/2019. Gia đình kế toán xin gửi đến bạn đọc bảng tra cứu lương tối thiểu vùng theo từng địa phương để bạn đọc tham khảo....
Xem thêm