Cá nhân cho thuê tài sản dưới 100 triệu có phải nộp thuế

Cá nhân cho thuê tài sản dưới 100 triệu có phải nộp thuế

Cá nhân cho thuê tài sản dưới 100 triệu phải nộp những khoản thuế nào? Cá nhân cho thuê tài sản dưới 100 triệu có phải kê khai thuế và có được cấp hóa đơn không? Gia đình kế toán...
Xem thêm
Chi phí sửa chữa nhà được mượn có là chi phí hợp lý

Chi phí sửa chữa nhà được mượn có là chi phí hợp lý

Khi cá nhân cho doanh nghiệp mượn nhà để kinh doanh thì doanh nghiệp phải bỏ ra một khoản tiền để tu sửa, bảo trì căn nhà đó. Vậy các khoản chi phí sửa chữa nhà mượn có được coi...
Xem thêm
Thủ tục miễn thuế, giảm thuế

Thủ tục miễn thuế, giảm thuế

Thủ tục miễn thuế, giảm thuế như thế nào? Trong bài viết dưới đây, gia đình kế toán sẽ hướng dẫn bạn đọc bộ hồ sơ miễn thuế, giảm thuế. >>Xem thêm: Hồ sơ hoàn thuế GTGT mới nhất 1.Hồ sơ...
Xem thêm
Nộp thuế đối với cá nhân trực tiếp ký hợp đồng làm đại lý xổ số

Nộp thuế đối với cá nhân trực tiếp ký hợp đồng làm đại lý xổ số

Cá nhân trực tiếp ký hợp đồng làm đại lý xổ số, đại lý bảo hiểm thì khai thuế và nộp thuế như thế nào? Gia đình kế toán sẽ hướng dẫn bạn đọc khai thuế đối với cá nhân...
Xem thêm
Khai thuế đối với cá nhân cho thuê tài sản

Khai thuế đối với cá nhân cho thuê tài sản

Đối với cá nhân cho thuê tài sản thì nộp thuế và khai thuế như thế nào? Hồ sơ khai thuế bao gồm những gì? Gia đình kế toán sẽ hướng dẫn bạn đọc cách khai thuế đối với cá...
Xem thêm
Khai thuế đối với cá nhân kinh doanh nộp thuế theo từng lần phát sinh

Khai thuế đối với cá nhân kinh doanh nộp thuế theo từng lần phát sinh

Đối với cá nhân kinh doanh nộp thuế theo từng lần phát sinh thì nộp thuế như thế nào? Gia đình kế toán sẽ hướng dẫn bạn đọc cách khai thuế, nộp thuế đối với cá nhân kinh doanh nộp...
Xem thêm
Khai thuế đối với cá nhân kinh doanh nộp theo phương pháp khoán

Khai thuế đối với cá nhân kinh doanh nộp theo phương pháp khoán

Hồ sơ nộp thuế và khai thuế theo phương pháp khoán bao gồm những gì? Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế là khi nào? Gia đình kế toán sẽ gửi đến bạn đọc thông tin về khai thuế đối...
Xem thêm
Tính thuế đối với cá nhân ký hợp đồng làm đại lý sổ xố

Tính thuế đối với cá nhân ký hợp đồng làm đại lý sổ xố

Phương pháp tính thuế đối với cá nhân trực tiếp ký hợp đồng làm đại lý xổ số, đại lý bảo hiểm hay bán hàng đa cấp như thế nào? Gia đình kế toán sẽ hướng dẫn bạn đọc vấn...
Xem thêm
Phương pháp tính thuế đối với cá nhân cho thuê tài sản

Phương pháp tính thuế đối với cá nhân cho thuê tài sản

Đối với cá nhân cho thuê tài sản thì tính thuế như thế nào? Gia đình kế toán sẽ hướng dẫn bạn đọc phương pháp tính thuế đối với cá nhân cho thuê tài sản. >>Xem thêm: Phương pháp tính thuế...
Xem thêm
Phương pháp tính thuế đối với cá nhân nộp thuế theo từng lần phát sinh

Phương pháp tính thuế đối với cá nhân nộp thuế theo từng lần phát sinh

Phương pháp tính thuế đối với cá nhân kinh doanh nộp thuế theo từng lần phát sinh như thế nào? Gia đình kế toán sẽ hướng dẫn bạn đọc tính thuế theo từng lần phát sinh trong bài viết dưới...
Xem thêm
Tính thuế đối với cá nhân kinh doanh nộp theo phương pháp khoán

Tính thuế đối với cá nhân kinh doanh nộp theo phương pháp khoán

Phương pháp tính thuế đối với cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán như thế nào? Trong bài viết dưới đây, gia đình kế toán sẽ hướng dẫn bạn đọc vấn đề này. >>Xem thêm: Quy định thu...
Xem thêm
Đối tượng nộp thuế TNDN

Đối tượng nộp thuế TNDN

Thuế Thu nhập doanh nghiệp có thể được hiểu là thuế trực thu, thu vào phần thu nhập của các cơ sở sản xuất kinh doanh nhằm đảm bảo sự đóng góp công bằng, hợp lý giữa các cá nhân,...
Xem thêm
Quy định về lệ phí môn bài

Quy định về lệ phí môn bài

Ở bài viết trước, Gia đình kế toán đã hướng dẫn bạn đọc về thời hạn kê khai phí môn bài và mức đóng lệ phí môn bài. Trong bài viết này, Gia đình kế toán tiếp tục chia sẻ...
Xem thêm