Đóng dấu bán hàng qua điện thoại

Đóng dấu bán hàng qua điện thoại

 Doanh nghiệp bán hàng qua điện thoại cần lưu ý những gì? Theo quy định ở văn bản pháp lý nào? Tại: Công văn 376/CT-TTHT ngày 15 tháng 01 năm 2014 về hóa đơn, chứng từ bán hàng hóa, cung...
read more