Giao khoán nhân công trong xây dựng không có hóa đơn

Giao khoán nhân công trong xây dựng không có hóa đơn

Giao khoán nhân công trong công ty xây dựng làm thủ tục gì thì hợp lệ chi phí? Giao khoán cho cá nhân không có tư cách pháp nhân để xuất hóa đơn giao khoán nhân công phải làm như...
read more