Xác định hóa đơn hợp pháp, hợp lý, hợp lệ.

Xác định hóa đơn hợp pháp, hợp lý, hợp lệ.

Xử lý chứng từ là một trong những công việc chính của mỗi kế toán phải đảm nhận. Việc tiếp xúc với hóa đơn thường xuyên đòi hỏi các kế toán cần có kỹ năng nhận diện và phân tích...
read more
Quy định mức xử phạt nộp chậm Báo cáo tài chính năm 2018

Quy định mức xử phạt nộp chậm Báo cáo tài chính năm 2018

Đối với một doanh nghiêp, báo cáo tài chính như bộ mặt tài chính của doanh nghiệp làm căn cứ để thực hiện mọi hoạt động trong duy trì và phát triển doanh nghiệp. Qua bài viết này, cùng  gia...
read more
Cách xử lý hóa đơn khi thay đổi thông tin đăng ký kinh doanh

Cách xử lý hóa đơn khi thay đổi thông tin đăng ký kinh doanh

Khi một doanh nghiệp muốn thay đổi các thông tin đã đăng ký kinh doanh như tên công ty, địa điểm kinh doanh hay mã số thuế thì cần có những chỉnh sữa để hợp pháp hóa các hóa đơn...
read more
Một số lý luận cơ bản về kế toán ngân hàng

Một số lý luận cơ bản về kế toán ngân hàng

1. Khái niệm về kế toán ngân hàng Kế toán Ngân hàng nói chung bao gồm kế toán tại các Tổ chức tín dụng và tại các Ngân hàng Nhà nước. Tuy nhiên nói đến Kế toán ngân hàng người...
read more
Kế toán nghiệp vụ mua hàng hóa

Kế toán nghiệp vụ mua hàng hóa

1. Những vấn đề chung về kế toán quá trình mua hàng hóa trong nước 1.1. Khái niệm và đặc điểm quá trình mua hàng hóa a. Khái niệm Mua hàng là giai đoạn đầu tiên của quá trình lưu...
read more
Kế toán nghiệp vụ bán hàng hóa

Kế toán nghiệp vụ bán hàng hóa

Kế toán nghiệp vụ bán hàng hóa về chứng từ, sổ sách, tài khoản sử dụng. Phương pháp hạch toán nghiệp vụ bán hàng đối với doanh nghiệp áp dụng phương pháp kê khai thường xuyên hàng tồn kho và...
read more
Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp

Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp

Hiểu rõ hơn về kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp qua tìm hiểu kế toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp, kế toán chi phí nhân công trực tiếp, kế toán...
read more
Kế toán quá trình bán hàng hóa trong nước

Kế toán quá trình bán hàng hóa trong nước

1. Khái niệm, đặc điểm, vai trò của quá trình bán hàng Khái niệm quá trình bán hàng Bán hàng là khấu cuối cùng trong quá trình hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp thương mại, là quá trình chuyển...
read more
Tổng quan về kế toán hoạt động xây lắp

Tổng quan về kế toán hoạt động xây lắp

Tìm hiểu những khái niệm về sản xuất xây lắp, doanh nghiệp xây lắp, hợp đồng xây dựng. Phương thức nhận thầu xây lắp và những đặc điểm của ngành làm ảnh hưởng đến công các kế toán >>> ...
read more
Quy định thuế thu nhập cá nhân (TNCN) mới nhất

Quy định thuế thu nhập cá nhân (TNCN) mới nhất

Thuế thu nhập cá nhân là gì? Thuế thu nhập cá nhân tính như thế nào? Thuế thu nhập cá nhân ai đóng?. Bài viết dưới đây sẽ trả lời cho những câu hỏi trên, là tổng hợp tất cả những quy định...
read more