Quy định về khấu trừ thuế GTGT

Quy định về khấu trừ thuế GTGT

Khấu trừ thuế GTGT là việc số thuế GTGT phải nộp được tính trên cơ sở số thuế GTGT đầu ra trừ đi số thuế GTGT đầu vào. Khấu trừ thuế là một nội dung cơ bản và hết sức...
read more
Kế toán báo cáo tài chính

Kế toán báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính (BCTC) được xem như là hệ thống các bảng biểu, mô tả thông tin về tình hình tài chính, kinh doanh và các luồng tiền của doanh nghiệp. Báo cáo tài chính những báo cáo tổng hợp...
read more
Tính thuế đối với thu nhập từ bản quyền

Tính thuế đối với thu nhập từ bản quyền

Đối với những trường hợp thu nhập từ bản quyền thì cách tính thuế như thế nào? Gia đình kế toán sẽ hướng dẫn bạn đọc cách tính thuế đối với thu nhập từ bản quyền trong bài viết sau....
read more
Cách tính lương trong các trường hợp đặc biệt

Cách tính lương trong các trường hợp đặc biệt

Trong một số trường hợp đặc biệt như người làm thêm giờ, người bị tạm giữ hay trong thời gian tạm đình chỉ công tác sẽ được tính lương như thế nào? Gia đình kế toán sẽ tổng hợp cách...
read more
Kế toán tiêu thụ và thanh toán với người mua

Kế toán tiêu thụ và thanh toán với người mua

Kế toán tiêu thụ thành phẩm, hàng hóa trong các doanh nghiệp áp dụng phương pháp kê khai thường xuyên và các doanh nghiệp áp dụng phương pháp hạch toán kiểm kê định kì. Việc phản ánh doanh thu, giảm...
read more
Kế toán hàng tồn kho

Kế toán hàng tồn kho

Tổng hợp tất cả kiến thức kế toán hàng tồn kho như: Hàng tồn kho là gì, quy trình kế toán hàng tồn kho, sổ sách kế toán hàng tôn kho, vòng quay hàng tồn kho, phương pháp hạch toán...
read more
Tờ khai tham gia điều chỉnh thông tin BHXH BHYT

Tờ khai tham gia điều chỉnh thông tin BHXH BHYT

Khi thay đổi thông tin bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế thì bạn đọc phải làm tờ khai điều chỉnh. Vậy cách viết tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin bảo hiểm xã hội và BHYT như...
read more
Các thủ tục về thuế cho doanh nghiệp mới thành lập

Các thủ tục về thuế cho doanh nghiệp mới thành lập

Doanh nghiệp mới thành lập thì cần phải làm những thủ tục gì về thuế, các bước thực hiện như thế nào?. Để trả lời cho câu hỏi được khá nhiều chủ doanh nghiệp mới thành lập và các bạn kế...
read more
Kế toán khấu hao tài sản cố định

Kế toán khấu hao tài sản cố định

Khấu hao là tính vào chi phí sản xuất, kinh doanh lượng giá trị tương đương với giá trị hao mòn của TSCĐ trong thời gian phục vụ của nó. Khấu hao TSCĐ nhằm tạo ta nguồn vốn cho việc...
read more
Mẫu tờ khai đăng ký thuế tổng hợp cho cá nhân

Mẫu tờ khai đăng ký thuế tổng hợp cho cá nhân

Khi khai mã số thuế cá nhân cho người lao động và kết quả bị trả về là trùng số chứng minh thư nhân dân thì phải làm thế nào? Gia đình kế toán sẽ hướng dẫn bạn đọc cách...
read more