Mẫu Biên Bản Điều Chỉnh Hóa Đơn Sai Sót Trong Các Trường Hợp

Mẫu Biên Bản Điều Chỉnh Hóa Đơn Sai Sót Trong Các Trường Hợp

Hiện nay hầu hết các doanh nghiệp đã chuyển sang sử dụng Hóa Đơn Điện Tử, khi kế toán mắc những sai sót về ngày, về số tiền hàng, địa chỉ hoặc thông tin hàng hóa thì phải xử lý...
read more
Các Phím Tắt Trong Excel – Mẹo Nhớ Phím Tắt Excel

Các Phím Tắt Trong Excel – Mẹo Nhớ Phím Tắt Excel

Ghi nhớ các PHÍM TẮT trong Excel là cách giúp bạn có thể thao tác nhanh hơn với bảng tính, nâng cao hiệu suất làm việc. Đặc biệt nếu bạn là một kế toán, công việc phải thường xuyên làm...
read more
Cách xác định nguyên giá tài sản cố định hữu hình

Cách xác định nguyên giá tài sản cố định hữu hình

Tài sản cố định hữu hình là gì? Nguyên giá tài sản cố định hữu hình được xác định như thế nào? Các bạn theo dõi bài viết dưới đây của Gia đình kế toán để biết chi tiết nhé...
read more
Hướng Dẫn Lập Và Trình Bày Báo Cáo Lưu Chuyển Tiền Tệ

Hướng Dẫn Lập Và Trình Bày Báo Cáo Lưu Chuyển Tiền Tệ

Cách lập báo cáo lưu chuyển tiền tệ được hướng dẫn chi tiết tại Thông tư 200/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính và Chuẩn mực kế toán số 24 – Báo cáo lưu chuyển tiền tệ. Trong bài viết này Gia...
read more