Đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế như thế nào?

Đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế như thế nào?

Những đối tượng nào sử dụng hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế. Khi chuyển đổi từ hóa đơn điện giấy sang hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế thì cần phải...
read more
Đối tượng được cấp hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế theo từng lần phát sinh

Đối tượng được cấp hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế theo từng lần phát sinh

Hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế theo từng lần phát sinh có những hình thức nào? Đối tượng nào được cấp hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế theo từng lần phát sinh?...
read more
Những đổi mới quy trình kế toán trong bối cảnh kinh tế số

Những đổi mới quy trình kế toán trong bối cảnh kinh tế số

Lĩnh vực kế toán chịu nhiều tác động của cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 nói riêng và xu thế kinh tế số nói chung. Tại Việt Nam, quá trình hội nhập tài chính, kế toán khu vực và quốc...
read more
Lưu ý về BHXH khi nghỉ việc trước tuổi nghỉ hưu và đã đóng đủ 20 năm

Lưu ý về BHXH khi nghỉ việc trước tuổi nghỉ hưu và đã đóng đủ 20 năm

Theo quy định của pháp luật, người lao động đủ tuổi nghỉ hưu và đóng bảo hiểm xã hội đủ 20 năm thì đủ điều kiện được hưởng lương hưu. Tuy nhiên, thực tế, không ít người lao động đóng...
read more
Phân biệt tính thuế theo lũy tiến từng phần và biểu thuế toàn phần

Phân biệt tính thuế theo lũy tiến từng phần và biểu thuế toàn phần

Hiện nay, hầu hết các nước trên thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng đều áp dụng hệ thống biểu thuế lũy tiến để tài trợ cho chính phủ trong các khoản chi tiêu. Và gánh nặng về...
read more
Các khoản thuế liên quan khi chi trả công tác phí

Các khoản thuế liên quan khi chi trả công tác phí

Công tác phí là khoản chi phí trả cho người đi công tác, bao gồm: chi phí đi lại, phụ cấp lưu trú, tiền thuê phòng, cước hành lý (kể cả tài liệu mang theo, nếu có) v.v. Thời gian...
read more
Những điều cần biết về doanh nghiệp mượn tiền cá nhân

Những điều cần biết về doanh nghiệp mượn tiền cá nhân

 Doanh nghiệp mượn tiền cá nhân để phục vụ sản xuất kinh doanh?  Khi bị âm quỹ tiền mặt kế toán thường làm bút toán vay/ mượn tiền lãi suất 0%?  Doanh nghiệp có tiền nhà rồi cho cá nhân...
read more