Các quy định về góp vốn

Các quy định về góp vốn

Thời hạn góp vốn là bao lâu? Vốn góp bị thiếu quá thời hạn thì bị phạt như thế nào? Tất cả các quy định về góp vốn sẽ được Gia đình kế toán gửi đến bạn đọc trong bài...
read more
Xử phạt vi phạm hành chính về thuế có được coi là chi phí hợp lý

Xử phạt vi phạm hành chính về thuế có được coi là chi phí hợp lý

Xử phạt vi phạm hành chính về thuế có được tính là chi phí hợp lý không? Gia đình kế toán sẽ chia sẻ với bạn đọc thông tin về vấn đề này >>Xem thêm: Các khoản phụ cấp trợ cấp...
read more
Các khoản phụ cấp trợ cấp không chịu thuế TNCN

Các khoản phụ cấp trợ cấp không chịu thuế TNCN

Các khoản phụ cấp, trợ cấp không chịu thuế TNCN bao gồm nhưng khoản nào? Gia đình kế toán sẽ chia sẻ thông tin và các khoản phụ cấp trợ cấp không chịu thuế TNCN trong bài viết dưới đây:...
read more
Cá nhân cho thuê tài sản dưới 100 triệu có phải nộp thuế

Cá nhân cho thuê tài sản dưới 100 triệu có phải nộp thuế

Cá nhân cho thuê tài sản dưới 100 triệu phải nộp những khoản thuế nào? Cá nhân cho thuê tài sản dưới 100 triệu có phải kê khai thuế và có được cấp hóa đơn không? Gia đình kế toán...
read more
Quy định về nộp lại báo cáo tài chính

Quy định về nộp lại báo cáo tài chính

Nếu doanh nghiệp phát hiện báo cáo tài chính có sai sót thì nộp lại báo cáo tài chính như thế nào? Quy định về nộp lại báo cáo tài chính sẽ được Gia đình kế toán chia sẻ với...
read more
Danh mục mẫu biểu chứng từ kế toán theo thông tư 200

Danh mục mẫu biểu chứng từ kế toán theo thông tư 200

Các mẫu biểu khi làm và hoàn thiện hồ sơ, chứng từ, báo cáo tài chính. Toàn bộ mẫu biểu ban hành theo thông tư 200 sẽ được Gia đình kế toán chia sẻ trong bài viết dưới đây. >Xem...
read more
Chi phí sửa chữa nhà được mượn có là chi phí hợp lý

Chi phí sửa chữa nhà được mượn có là chi phí hợp lý

Khi cá nhân cho doanh nghiệp mượn nhà để kinh doanh thì doanh nghiệp phải bỏ ra một khoản tiền để tu sửa, bảo trì căn nhà đó. Vậy các khoản chi phí sửa chữa nhà mượn có được coi...
read more
Thủ tục miễn thuế, giảm thuế

Thủ tục miễn thuế, giảm thuế

Thủ tục miễn thuế, giảm thuế như thế nào? Trong bài viết dưới đây, gia đình kế toán sẽ hướng dẫn bạn đọc bộ hồ sơ miễn thuế, giảm thuế. >>Xem thêm: Hồ sơ hoàn thuế GTGT mới nhất 1.Hồ sơ...
read more