Phụ cấp tiền điện thoại có được miễn thuế TNCN không

Phụ cấp tiền điện thoại có được miễn thuế TNCN không

Phụ cấp tiền điện thoại có được miễn thuế TNCN hay không? Điều kiện đưa chi phí này vào chi phí được trừ khi tính thuế là gì? Trong bài viết dưới đây, Gia đình kế toán sẽ chia sẻ...
read more
Mức lương tối thiểu vùng theo từng địa phương năm 2019

Mức lương tối thiểu vùng theo từng địa phương năm 2019

Mức lương tối thiểu vùng trong năm 2019 có sự thay đổi từ ngày 01/01/2019. Gia đình kế toán xin gửi đến bạn đọc bảng tra cứu lương tối thiểu vùng theo từng địa phương theo Nghị định 157/2018/NĐ-CP ngà...
read more
Đối tượng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt

Đối tượng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt

Thuế tiêu thụ đặc biệt là gì và đối tượng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt gao gồm những ai? Trong bài viết dưới đây, gia đình kế toán sẽ chia sẻ thông tin này đến với bạn đọc. >>Xem...
read more
Cách hạch toán thuế TNDN

Cách hạch toán thuế TNDN

Thuế thu nhập doanh nghiệp là loại thuế kê khai tạm tính theo quý và quyết toán thuế vào cuối năm. Vậy cách hạch toán thuế thu nhập doanh nghiệp như thế nào? Trong bài viết dưới đây, Gia đình...
read more
Cách hạch toán tài sản cố định thuê tài chính

Cách hạch toán tài sản cố định thuê tài chính

Tài sản cố định thuê tài chính là gì? Cách hạch toán tài sản cố định thuê tài chính như thế nào? Trong bài viết dưới đây, gia đình kế toán sẽ hướng dẫn bạn đọc hạch toán tài sản...
read more
Thủ tục đăng ký chương trình khuyến mại

Thủ tục đăng ký chương trình khuyến mại

Doanh nghiệp cần đăng ký chương trình khuyến mại với Sở Công thương khi thực hiện các chương trình khuyến mại. Vậy thủ tục đăng ký chương trình khuyến mại như thế nào? Trong bài viết dưới đây, Gia đ...
read more
Cách tính lương hưu mới nhất

Cách tính lương hưu mới nhất

Cách tính lương hưu hàng tháng cho người lao động thay đổi từ ngày 01 tháng 01 năm 2018 được hướng dẫn bởi Điều 7 Nghị định 115/2015/NĐ-CP và Điều 17 Thông tư  59/2015/TT-BLĐTBXH. Trong bài viết dưới đây...
read more