Công việc của kế toán tiền lương

Công việc của kế toán tiền lương

Để hiểu một cách tổng quát về những nội dung của kế toán tiền lương, tại bài viết này Gia đình kế toán sẽ tổng hợp lại những nội dung cơ bản nhất về kế toán tiền lương. Từ đó...
read more
Quy định về thuế tài nguyên mới nhất

Quy định về thuế tài nguyên mới nhất

Để tìm hiểu một số thông tin về thuế tài nguyên, các đối tượng chịu thuế, được miễn giảm thuế và mức đóng như thế nào? Bài viết dưới đây sẽ chi tiết hóa các vấn đề trên theo quy...
read more
Tìm hiểu về phương pháp tính giá

Tìm hiểu về phương pháp tính giá

Trong quá trình hoạt động, tài sản của đơn vị không ngừng vận động, biến đổi cả về hình thái vật chất và lượng giá trị. Để ghi nhận giá trị  của tài sản vào chứng từ, sổ sách và báo...
read more
Công việc của Kế toán xây dựng

Công việc của Kế toán xây dựng

Là một mảng trong lĩnh vực kế toán, Kế toán xây dựng ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả và tiến độ của dự án. Công việc kế toán xây dựng đòi hỏi sự chính xác, chi tiết trong từng...
read more
Một số lý luận cơ bản về kế toán ngân hàng

Một số lý luận cơ bản về kế toán ngân hàng

1. Khái niệm về kế toán ngân hàng Kế toán Ngân hàng nói chung bao gồm kế toán tại các Tổ chức tín dụng và tại các Ngân hàng Nhà nước. Tuy nhiên nói đến Kế toán ngân hàng người...
read more
Kế toán nghiệp vụ mua hàng hóa

Kế toán nghiệp vụ mua hàng hóa

1. Những vấn đề chung về kế toán quá trình mua hàng hóa trong nước 1.1. Khái niệm và đặc điểm quá trình mua hàng hóa a. Khái niệm Mua hàng là giai đoạn đầu tiên của quá trình lưu...
read more
Kế toán nghiệp vụ bán hàng hóa

Kế toán nghiệp vụ bán hàng hóa

Kế toán nghiệp vụ bán hàng hóa về chứng từ, sổ sách, tài khoản sử dụng. Phương pháp hạch toán nghiệp vụ bán hàng đối với doanh nghiệp áp dụng phương pháp kê khai thường xuyên hàng tồn kho và...
read more