Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp

Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp

Để hiểu rõ hơn về kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp chúng ta cần tìm hiểu về kế toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp, kế toán chi phí nhân công...
read more
Kế toán quá trình bán hàng hóa trong nước

Kế toán quá trình bán hàng hóa trong nước

Kế toán quá trình bán hàng hóa trong nước sẽ được Gia đình kế toán hướng dẫn chi tiết trong bài viết dưới đây 1. Khái niệm, đặc điểm, vai trò của quá trình bán hàng Khái niệm quá trình...
read more
Tổng quan về kế toán hoạt động xây lắp

Tổng quan về kế toán hoạt động xây lắp

Tìm hiểu những khái niệm về sản xuất xây lắp, doanh nghiệp xây lắp, hợp đồng xây dựng. Phương thức nhận thầu xây lắp và những đặc điểm của ngành làm ảnh hưởng đến công các kế toán >>> ...
read more
Quy định thuế thu nhập cá nhân (TNCN) mới nhất

Quy định thuế thu nhập cá nhân (TNCN) mới nhất

Thuế thu nhập cá nhân là gì? Thuế thu nhập cá nhân tính như thế nào? Thuế thu nhập cá nhân ai đóng?. Bài viết dưới đây sẽ trả lời cho những câu hỏi trên, là tổng hợp tất cả những quy định...
read more
Phương pháp tính giá tài sản cố định

Phương pháp tính giá tài sản cố định

Tính theo lượng giá trị của tài sản cố định ở thời điểm bắt đầu đưa vào sử dụng. Loại giá này được gọi là giá ban đầu hay nguyên giá, tuỳ theo từng loại tài sản cố định và...
read more
Mục đích nguyên tắc tính giá các đối tượng kế toán

Mục đích nguyên tắc tính giá các đối tượng kế toán

read more
Khấu trừ thuế, khai thuế, quyết toán thuế TNCN

Khấu trừ thuế, khai thuế, quyết toán thuế TNCN

Hiểu rõ về khấu trừ thuế TNCN, khai thuế và quyết toán thuế thu nhập cá nhân qua bài viết giới thiệu dưới đây >> Xem thêm: Phương pháp tính thuế thu nhập doanh nghiệp mới nhất 1. Khấu trừ thuế TNC...
read more
Các cách phân loại chi phí sử dụng trong kiểm tra và ra quyết định

Các cách phân loại chi phí sử dụng trong kiểm tra và ra quyết định

Để phục vụ cho việc kiểm tra và ra quyết định trong quản lý, chi phí của doanh nghiệp còn được xem xét ở nhiều khía cạnh khác. Nổi bật nhất là việc xem xét trách nhiệm của các cấp...
read more
Tìm hiểu về kế toán thuê tài sản

Tìm hiểu về kế toán thuê tài sản

Thuê tài sản là gì? Những vấn đề thường gặp trong kế toán thuê tài sản sẽ có chi tiết trong bài viết dưới đây Khái niệm thuê tài sản Thuê tài sản là sự thảo thuận giữa bên cho thuê và...
read more
Hoá đơn chứng từ mua bán hàng hoá, dịch vụ

Hoá đơn chứng từ mua bán hàng hoá, dịch vụ

DN khi mua, bán hàng hóa, dịch vụ phải thực hiện chế độ hóa đơn, chứng từ theo quy định của pháp luật. hop dong thue nha 1. DN nộp thuế theo PPKT thuế – Khi bán hàng hoá, cung...
read more
Thuế thu nhập doanh nghiệp từ chuyển nhượng bất động sản

Thuế thu nhập doanh nghiệp từ chuyển nhượng bất động sản

Thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản bao gồm những thu nhập, hình thức nào? Trong bài viết dưới đây Gia đình kế toán sẽ hướng dẫn chi tiết cách tính thuế thu nhập doanh nghiệp từ chuyển nhượng...
read more
Ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp

Ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp

Thuế thu nhập doanh nghiệp là khoản thuế quan trọng mà bất cứ doanh nghiệp nào cũng phải đóng. Để giảm chi phí khi đóng thuế TNDN các doanh nghiệp cần chú ý các ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp, tham...
read more
Phương pháp và căn cứ tính thuế  Thuế Thu Nhập Doanh Nghiệp mới nhất

Phương pháp và căn cứ tính thuế Thuế Thu Nhập Doanh Nghiệp mới nhất

read more